Etatsraad C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs Studielegat

Etatsraad C. G. Filtenborg og Hustru Marie Filtenborgs Studielegat

A) Årlig støtte til Chr. IX´s Børnehjem i Århus. B) Studielegater til studerende ved Århus Universitet. C) Studierejselegater til studerende ved Århus Universitet. D) Støtte til forskningen ved Århus Universitet. Ansøgningsfrist for B): 15.9. og for C): 1.3. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar