Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

Til vedligeholdelse af stifters gravsted. Uddannelseshjælp og rejsehjælp til unge handelsmænd, specielt indenfor vinhandlerbranchen samt til Den Kgl. Livgarde. Samt til almennyttige, sociale, nationale og kunstneriske formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar