Etatsråd Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, f. Kemps Familielegat

Etatsråd Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, f. Kemps Familielegat

Legatkapitalens årlige renter skal - efter fradrag af vedligeholdelsesudgifter - primært tildeles to ægtefødte personer, der nedstammer fra justitsråd Georg Christian Ulrich og hustru Sophie Margrethe, født Sparre.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar