Etatsraad Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, født Kemps Familielegat

Etatsraad Georg Hermann Julius Ulrich og hustru Gyrithe Christine Margrethe, født Kemps Familielegat

Legatkapitalens årlige renter skal - efter fradrag af stamtavleudgifter - primært tildeles to ægtefødte personer, der nedstammer fra justitsråd Georg Christian Ulrich og hustru Sophie Margrethe, født Sparre

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar