Etatsraad J. Th. Suhrs og hustrus Legat til udlaan for trængende Professionister

Etatsraad J. Th. Suhrs og hustrus Legat til udlaan for trængende Professionister

Udlån i mindre summer (op til 100.000 kr.) og mod moderat rente (3% p.a.) til mindre håndværkere og industridrivende.
Yderligere oplysninger: En del af kapitalen og indtægterne anvendes bl.a. til udlån til håndværkere og mindre industridrivende, fortrinsvis til etablering af selvstændig virksomhed. Lån til personer, som driver eller agter at drive håndværk, eventuelt anden virksomhed (dog ikke handel eller jordbrug).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar