Etatsraad Jacobsens og Frues Fideikommis

Etatsraad Jacobsens og Frues Fideikommis

Til slægtninge af etatsråd H. C. Jacobsen eller dennes hustru. Kvinder har fortrinsret. Ansøgningsskema kan mod frankeret svarkuvert rekvireres ved skriftlig henvendelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar