Etatsraad Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses Anden Afdeling

Etatsraad Johannes Theodorus Suhrs og hustru Caroline Falchs Stiftelses Anden Afdeling

Understøttelse til 1) efterkommere af Anna Elisabeth Dorthea Falch, gift Meincke
og 2) visse slægtninge af medlemmer af Københavns bystyre, dommere i Højesteret og andre københavnske domstole samt folketingsmedlemmer.
Yderligere oplysninger: Renterne anvendes fortrinsvis som legater til efterkommere efter Caroline Suhrs søster, Anna Elisabeth Dorthea Falch, gift med byfoged Carl Henrik Lydius Meincke. I anden række til børn, børnebørn og søskende af samt efterlevende ægtefæller efter personer, der er eller har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation eller Magistrat eller af Højesteret, Østre Landsret, Sø-. og Handelsretten eller Københavns Byret. I tredie række til tilsvarende slægtninge af folketingsmedlemmer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar