Etatsråd Just Christian Haurowitz og hustru Bodil Johanne, født Therkelsens Legat til bedste for Horsens by

Etatsråd Just Christian Haurowitz og hustru Bodil Johanne, født Therkelsens Legat til bedste for Horsens by

Legatet uddeles som opmuntringspræmie for håndværkslærlinge eller svende i Horsens og som hjælp til videre oplæring og uddannelse af unge mænd og kvinder i
Horsens.
Yderligere oplysninger: A. Som opmuntringspræmie for håndværkslærlinge for gode svendeprøver. B. Som hjælp til videre oplæring og uddannelse af unge mænd i Horsens i en alder af ikke under 18 år, når deres gode forhold, flid og evner give godt håb om en heldig fremgang. Som hjælp til unge piger i Horsens til til uddannelse til lærerinder eller andet særligt fag, hvorved de skabe sig en selvstændig stilling. Uddeling til værdige trængende i Horsens kommune. Betingelserne for at
komme i betragtning er, at man har opnået en højere alder, i almindelig for kvinder 50 år og for mænd 60 år. Legatet annonceres i de lokale dagblade. C. Som
hjælp til unge piger i Horsenstil af kunne skabe sig en selvstændig stilling. D.
Resten af legatet uddeles til værdige trængende i Horsens kommune. Betingelserne
for at komme i betragtning er at vedkommende har opnået en højere alder, i almindelighed for kvinder 50 år, for mænd 60 år. Legatet annonceres i de lokale dagblade.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar