Etatsråd Købmand J. Ankerstjernes Familielegat

Etatsråd Købmand J. Ankerstjernes Familielegat

Legater til stifterens ægte descendenter, eventuelt hvis ingen melder sig trængende personer i Randers.
Yderligere oplysninger: Ægte efterkommere efter legatstifterens 3 søskende er berettigede til at søge legatet. Hidtil er kun uddelt til familiemedlemmer. Legatet gives for livstid.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar