Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat

Etatsråd Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat

Uddeles til unge menneskers uddannelse. Legatportionerne uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssig som akademisk eller kunstnerisk, dog ikke til opnåelse af folkeskolens afgangseksamen, studenter- og HF-eksamen og tilsvarende eksaminer. De nydende skal være i alderen 14-25 år. Pga. legatets beskedne midler uddeles der ikke legater til ansøgere, der har under 10 i gennemsnit efter 13-skalaen eller tilsvarende gennemsnit efter andre skalaer. Ansøgninger til første års uddannelse kan ikke forventes imødekommet. Der uddeles portioner à 4.000 kr. Ansøgningsskema kan rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Ansøgere, som ikke hører fra bestyrelsen, er ikke kommet i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar