Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt

Etatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg Amt

Hjælp i anledning af sygdom.
Yderligere oplysninger: Berettiget til legatets midler er: Sygdomsramte personer i trang med fast bopæl i Viborg Amt, hvor kroniske/langvarigt sygdomsramte træder forud for øvrige sygdomsramte. Legatet kan søges til dækning af egenudgifter - ved sygebehandling
og lignende i det offentlige sygehus- og sygesikringssystem, hvor der måtte være
egenandel - ved sygebehandling og lignende, der ikke tilbydes af det offentlige sygehus- og sygesikringssystem. Behandlingen forudsættes anbefalet af læge eller
på anden fyldestgørende måde dokumenteret formålstjenlig - til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ovennævnte - til medicin og lignende af sygdommen afledte udgifter, der i væsentlig grad afhjælper legatsøgerens lidelse, herunder hjælpemidler, der er led i behandlingen/afhjælpning af lidelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar