Etatsråd og Toldkæmner N. J. Knudsen og hustrus Legat for Embedsmænds Døtre

Etatsråd og Toldkæmner N. J. Knudsen og hustrus Legat for Embedsmænds Døtre

Til fordel for døtre af uformuende embedsmænd, der nedstammer fra legatopretterens mand eller hendes egne forældre.
Yderligere oplysninger: Der er ingen ansøgningsfrist. Uddeles ved ledighed ved annoncering.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar