Etatsråd Suhr og hustrus Legat til udlån til trængende professionister

Etatsråd Suhr og hustrus Legat til udlån til trængende professionister

Lån indtil 100.000 kr. til rente 2% p.a. kan mod bankgaranti ydes personer, som driver eller agter at drive håndværk, eventuelt anden virksomhed (dog ikke handel eller jordbrug). Ansøgningsskema fås ved henvendelse eller på hjemmeside. Kan søges i tiden 15. november til 31. januar.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar