Etatsraadinde Cathinca Lunn’s Familielegat

Etatsraadinde Cathinca Lunn´s Familielegat

Legatets rentemidler skal anvendes til bedste for en eller flere af mine og min
afdøde mands descendenter, som af legatbestyrelsen måtte anses for at være mest trængende dertil´.
Yderligere oplysninger: Der ydes alene støtte til descendenter efter legatstifteren.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar