Eva og Henry Frænkels Mindefond

Eva og Henry Frænkels Mindefond

Af fondens midler kan der i år 2012 uddeles ca. kr. 1,5 mio. til fremme af forskning af kræft-,hjerte- og kredsløbssygdomme. Støtten kan gives til indkøb af apparatur, udgivelse af videnskabelige skrifter eller til legater til videnskabsmænd og læger til forskning ved videnskabelige institutioner her i landet eller i udlandet, f.eks. gennem udvekslingsophold for danske eller udenlandske videnskabsmænd. Fonden vil i særlig grad lægge vægt på udveksling mellem Danmark og Israel. Benyt den elektroniske ansøgningsformular til at indsende din ansøgning. Tildelte legater vil blive overført til den i ansøgningen angivne bankkonto i begyndelsen af september måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar