F. T. Hvass og hustrus Legat

F. T. Hvass og hustrus Legat

Legatet kan søges af unge under uddannelse, som er født i eller har boet i Skibsted eller Sdr. Kongerslev sogne og er trængende til hjælp. Legatportioners størrelse og antal varierer. Legatet kan tildeles unge over 15 år, der har vist evner til og interesse for en videregående uddannelse udover almindelig folkeskoleuddannelse. Ansøgningsskema for Sdr. Kongerslev afhentes og indgives hos Fr. Randi Madsen, Fyrrebakken 5, 9293 Kongerslev. For Skibsted: se nedenstående adresse. Ansøgning skal indeholde fornøden dokumentation. Der uddeles ca. årligt 30.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar