F W Andersen, hustru og søn’s legat

F W Andersen, hustru og søn´s legat

Til fabrikant V. C. Andersens søskende, svigerinder og søskendes børn, for såvidt de kan anses for trængende.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsblanket fremsendes ved henvendelse til administrator.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar