Fabr. P Nordsten og hustrus Legat til unge menneskers Videre Uddannelse IndenforHandel, Håndværk og Industri

Fabr. P Nordsten og hustrus Legat til unge menneskers Videre Uddannelse IndenforHandel, Håndværk og Industri

Hjælp til videre uddannelse, også rejser og ophold i udlandet, til ubemidlede unge mennesker født, oplært eller med skolegang i Hillerød.
Yderligere oplysninger: Ifølge fundatsen er legatet forbeholdt ´unge mennesker, der er hjemmehørende i Hillerød, eller som har besøgt en af stat eller kommune støttet skole i Hillerød´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar