Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Til studiehjælp - fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller har tilhørt embedsstanden - til fuldførelse af studier til ingeniør, læge, jurist eller lignende eksaminer med tilknytning til det praktiske erhverv. Legaterne, der uddeles for 1 år ad gangen og i portioner af en sådan størrelse, som bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde bestemmer, kan forlænges. Ansøgningsskemaer udleveres på legatets kontor i april måned alle hverdage kl. 9-15, dog ikke lørdag, eller kan mod indsendelse af frankeret svarkuvert tilsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar