Fabrikant B. Søndergaard og Hustrus Mindelegat

Fabrikant B. Søndergaard og Hustrus Mindelegat

Legatet uddeles til personer i alderen 15 - 40 år, der er ramt af polio, dissemineret sklerose og tab af synet eller tilsvarende art af invaliditet, såfremt der ikke er emner af de tre foregående kategorier, og som viser vilje til selv at gøre en indsats for at lære et fag og skaffe sig en levevej. Fortrinsberettigede er personer, der bor i: området for den tidligere Them Kommune, eller den del af Silkeborg Kommune, der før kommunesammenlægningen i 1970 var omfattet af Them Kommune, eller den del af Ry Kommune, der før 1966 var betegnet Rye Kommune. Subsidiært personer i Silkeborg Købstad. Tertiært personer i større kredse fra Silkeborg. Uddeling fra legatet sker en gang om året. Uddeling kan ske efter annoncering i lokale medier eller uden annoncering. Ansøgninger, som ikke indsendes i forbindelse med en annoncering, tages ikke i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar