Fabrikant Christen Jensen og hustru Anina, født Tetzlaff’s Legat for gamle og svage

Fabrikant Christen Jensen og hustru Anina, født Tetzlaff´s Legat for gamle og svage

Renterne anvendes til syge eller til rekreation for gamle og svage i Lindevang og Solbjerg sogn, Frederiksberg kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar