Fabrikant E. H. Ludvigsen og hustrus Legat

Fabrikant E. H. Ludvigsen og hustrus Legat

Støtter: A) Institutioner, foreninger og lignende, hvis formål det er at iværksætte aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge. B) Vanskeligt stillede børn og unges videreuddannelse (dog undtaget studieophold i udlandet). Uddannelsesstøtte skal ansøges inden 1. juni på særligt ansøgningsskema og uddeles ca. 1. september. Legatet giver for tiden ikke støtte til uddannelse, se nærmere på legatets hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar