Fabrikant H. H. Mathiassen og hustrus Familie- og Arbejderfond

Fabrikant H. H. Mathiassen og hustrus Familie- og Arbejderfond

Yder legater til slægtninge af Fabrikant H. H. Mathiassen og hustru. Støtte til funktionærer og arbejdere ansat ved H. H. Mathiassens fabrikker. Til arbejdere indenfor sukkervarebranchen og personer, der har tilhørt husstanden. Ansøgningsskema kun mod indsendelse af stor frankeret svarkuvert (takst 2). Der uddeles årligt ca. 40.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar