Fabrikant Holger Nielsens Mindefond

Fabrikant Holger Nielsens Mindefond

Til funktionærer og arbejdere samt disses enker eller børn under 18 år i trang, fortrinsvis til ansøgere med tilknytning til fabrikant Holger Nielsen & Co eller Ginge fabrikkerne. Endvidere til enker eller børn under 18 år efter handels- eller industridrivende. Legatportion a ca. 5.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar