Fabrikant I. M. Aggerbecks og hustrus Mindelegat

Fabrikant I. M. Aggerbecks og hustrus Mindelegat

At uddele kapitalens renteafkast til enligt stillede kvinder.
Yderligere oplysninger: I betragtning kan komme enker og fraskilte hustruer, der er descendenter af fabrikant I. M. Aggerbeck og hustru samt descendenters enker, enker efter forhenværende eller nuværende kolonialkøbmand i Horsens samt enligt stillede kvinder, der har ført en hæderlig vandel.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar