Fabrikant Laur. Knudsens og hustrus Familielegat

Fabrikant Laur. Knudsens og hustrus Familielegat

At støtte børnebørn og disses efterkommere.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema udsendes hvert år omkring 1. april til samtlige efterkommere. Trang er ingen betingelse, men støtte til uddannelsesformål har prioritet.
Kan kun søges af efterkommere af stifterne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar