Fabrikant Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens Legat

Fabrikant Laurits Petersen og hustru Annina Helene Petersens Legat

Legatets formål er at yde tilskud til: 1. Understøttelse af trængende personer. 2. Institutioner og sammenslutninger, som har til formål at fremme beskæftigelsesmuligheder for erhvervshæmmede, yde hjælp til invaliderede, eller som har til formål at fremme sygdomsbekæmpelse. 3. Uddannelse - herunder videreuddannelse - og dygtiggørelse af personer med erhverv indenfor industri og handel i Fyns Stift. 4. Understøttelse af videnskab og kunst ved ydelse af legater til kunstnere og forfattere, bidrag til trykningsudgifter til udgivelsen af videnskabelige publikationer, samt bidrag til kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger eller lignende. Kopi af seneste selvangivelse skal vedlægges. For administration ved eventuel tildeling af legat skal bankreg.nr. og kontonr. (nemkonto) indgå i ansøgningen. Der sendes ikke afslag.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar