Fabrikant Mads Clausens Fond

Fabrikant Mads Clausens Fond

Projekter inden for uddannelse og forskning, primært inden for teknik og naturvidenskab, ikke medicin. Ikke grundforskning. Projekter inden for kultur, fritid og sport samt institutioner for børn, unge og ældre, primært i Danfoss´ nærområder. Ikke til enkeltpersoner, kommercielle projekter eller rejseformål. Ikke til politiske eller religiøse formål. Samlet årlig uddeling ca. 10 millioner kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar