Fabrikant, murermester Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat

Fabrikant, murermester Sv. Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat

Uddeles i portioner efter legatbestyrelsens skøn til: 1) Bygningshåndværkere og andre, der arbejder med opfindelser. 2) Unge, nyetablerede mestre inden for byggefagene, om hvem man skønner, at de vil bane nye veje. 3) Studierejser og studieophold for unge bygningshåndværkere og lærlinge (tilskud til deltagelse i fællesarrangementer falder uden for legatets fundats). 4) Uddannelseshjælp for unge håndværkere og lærlinge inden for byggefagene. Personer, der arbejder med opfindelser, samt unge i Silkeborg, har fortrinsret. Det lægges vægt på, at ansøgningens formål er belyst fyldestgørende og bilagt attesterede anbefalinger, attester og erklæringer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar