Fabrikant Otto Johannes Bruuns Fond

Fabrikant Otto Johannes Bruuns Fond

At virke til fordel for dansk industri, forskningsarbejde indenfor industrien, samt støtte til institutioner, foretagender eller personer.
Yderligere oplysninger: Fondens formål er desuden at virke til fremme af dansk industri derved, at de gennem fonden indvundne midler med respekt af de i nærværende fundats indeholdte
bestemmelser anvendes til gavn for dansk industri, dels som hjælp til forskningsarbejde, der af fondets bestyrelse skønnes at have betydning for industrien, og dels som støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondets bestyrelse skønnes at have lignende betydning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar