Fabrikant P. A. Fiskers Fond

Fabrikant P. A. Fiskers Fond

Fonden uddeler midler til støtte af teknisk-videnskabelig forskning og til løsning af specielle tekniske opgaver, der må antages at have eller kunne få betydning for dansk industri. Endvidere uddeles midler til støtte af ingeniører, tekniske og merkantile medarbejdere i dansk industri til at skaffe dem en yderligere uddannelse, end de selv er i stand til at skaffe sig. Kun ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse som ingeniør, teknisk eller merkantil medarbejder, kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til fællesrejser eller udvekslingsophold. Ansøgere, der ikke har modtaget svar senest udgangen af maj/november måned, kan tage dette som udtryk for, at deres ansøgning ikke er imødekommet. Ansøgning med oplyst CPRnr. og bilagt fornøden dokumentation sendes til adressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar