Fabrikant P. Bertelsen og hustrus Legat

Fabrikant P. Bertelsen og hustrus Legat

Uddeling til værdigt trængende personer, som er bosiddende i gl. Assens Kommune, der oppebærer social pension eller anden indtægt. Kontanthjælpsmodtagere kan IKKE søge legatet. Kan kun søges af bosiddende i gl. Assens Kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar