Fabrikant Per Udsens Mindefond

Fabrikant Per Udsens Mindefond

Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i de af afdøde fabrikant Per Udsen etablerede virksomheder samt at yde bidrag til almennyttige formål.
Yderligere oplysninger: Støtte til almennyttige, velgørende, humanitære og sociale formål ydes primært i
lokalområdet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar