Fabrikant, Ridder af Dannebrog Jens Chr. Christiansen og hustru Johanne Kirstine Chr. Mindelegat

Fabrikant, Ridder af Dannebrog Jens Chr. Christiansen og hustru Johanne Kirstine Chr. Mindelegat

Kan ansøges af ubemidlede teologistuderende ved Københavns og Århus universiteter. Der er fortrinsret for studerende fra Vejle- og Tørring-egnen. Der uddeles ca. 4 portioner à 3.000 kr. årligt. Ansøgningsfrist og tildelingstidspunkt vil fremgå af opslag på universiteterne.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar