Fabrikant Sigurd Ingemann Olsens Fond

Fabrikant Sigurd Ingemann Olsens Fond

Fondens formål er at virke for almen velgørende, tekniske, videnskabelig eller deslige formål, derunder at yde støtte til unge menneskers tekniske uddannelse, fortrinsvis til funktionærer og arbejdere, der er eller har været beskæftiget i Maskinfabrikken SIO A/S. Endvidere kan der ydes understøttelse til børn af fondens stifter, disses efterlevende ægtefæller og børnebørn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar