Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder

Fabrikant Viggo Valdemar Ostermann og hustrus Legat for enker efter og ugifte døtre af landmænd udenfor bondestanden og for ugifte lærerinder i Ars og Skippinge herreder

Familiemedlemmer har fortrinsret. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar