Fabriksejer, civilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwolds fond

Fabriksejer, civilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwolds fond

1. Støtte til danske maskiningeniører og andre danske ingeniører med tilknytning til maskinindustrien, der er under 40 år, med henblik på studierejser fortrinsvis med produktionsfremmende formål. Ansøgning skal - udover beskrivelse af det formål, som ønskes tilgodeset - indeholde oplysninger om alder, uddannelse, erhvervserfaring og økonomiske forhold (budget). 2. Støtte til teknisk forskning. Ansøgning skal - udover beskrivelse af det formål, som ønskes tilgodeset - indeholde oplysning om ansøgerens baggrund, samt om budget og finansiering. Der vil ikke blive bevilget støtte til lønudgifter. 3. Støtte til humanitære og idrætslige formål. Der kan søges online via hjemmesiden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar