Fabriksejer, Civilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwolds Legat

Fabriksejer, Civilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwolds Legat

Der gives støtte til følgende: Studierejser til udlandet for maskiningeniører, der er under 40 år, forskning inden for det maskintekniske område på DTU og AAU, humanitære formål varetaget af foreninger/organisationer og idrætslige formål varetaget af foreninger/organisationer. Der kan indsendes ansøgninger online eller med post - husk at oplyse cpr. nummer / cvr. nummer og mail-adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar