Fælles Fulbright – U.S universitets stipendier til studieophold i USA

Fælles Fulbright - U.S universitets stipendier til studieophold i USA

For overbygningsstuderende (undtagen medicin-,tandlæge-, og veterinær-) til et års studier på et af de amerikanske universiteter som Fulbright Kommissionen har
et fælles stipendie med. Ansøgeren skal have mindst en Bachelorgrad el. tilsvarende i det fag, man ønsker at studere, inden opholdet påbegyndes, have gode karakterer og lærerudtalelser, og være indstillet på at vende tilbage til Danmark efter studieophold. Ansøgeren skal have dansk statsborgerskab, men må ikke have både dansk og amerikansk statsborgerskab eller være i besiddelse af det amerikanske Green Card. Studieopholdet skal være mindst 9 måneder. Stipendier består af enten nedsættelse el. frafald af det amerikanske universitets undervisningsafgift, et tilskudslegat af 50.000 kr. fra Fulbright Kommissionen, samt forsikring for $50.000. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Kommissionens kontor efter opslag i universitets aviser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar