Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Til støtte til uddannelse af vanskeligt stillede enlige kvinder med børn og til uddannelse af unge kvinder, der er eller har været under børneforsorg. Støtten kan ydes, når forsørgelsesgrundlaget er SU eller kontanthjælp eller hvad, der svarer dertil. Fonden yder især støtte til hjælp til ferier og aktiviteter, enkeltudgifter samt julehjælp. Der ydes ikke støtte til studierejser eller studieophold i udlandet, til forsørgelse eller til afvikling af gæld. Fonden yder kun støtte til enkeltpersoner, og yder således ikke til foreninger eller organisationer. Legatportionernes størrelser er ca. 2.000 kr. til ca. 20 ansøgere. Ansøgning skal indeholde dokumentation for økonomiske forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar