Fællesfonden for værdigt trængende Sygeplejersker

Fællesfonden for værdigt trængende Sygeplejersker

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til værdigt trængende sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i april og oktober.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar