Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger

Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger

Produktivitetsfremmende udviklingsarbejde i landbruget, landbrugsrelevante studierejser og studieophold i udlandet, andre almene landøkonomiske formål, herunder tiltag vedrørende landmandsuddannelsen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar