Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker

Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker

Fondens formål er at yde støtte til ferie- og rekreationsophold for sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd
Yderligere oplysninger: For legaterne gælder, at de uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og at de kun tildeles medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, samt at der skal anvendes et særligt ansøgningsskema der optrykkes med jævnlige mellemrum i Tidsskrift for Sygeplejersker.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar