Fællesfonden til huslejehjælp

Fællesfonden til huslejehjælp

Fondens formål er at yde huslejehjælp – herunder eventuelt fribolig – til sygeplejersker og pensionerede sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Annonceres i Sygeplejersken i april og i oktober. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar