Fællesklubbens Hjælpefond på A/S Haustrups Fabriker

Fællesklubbens Hjælpefond på A/S Haustrups Fabriker

Formålet er at yde støtte til arbejdere med mindst 15 års anciennitet, som på grund af sygdom eller alder må afbryde arbejdsforholdet og overgå til pension.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar