Fælleslegat bestående af hidtidige legater tilknyttet Københavns kommunale skolevæsen

Fælleslegat bestående af hidtidige legater tilknyttet Københavns kommunale skolevæsen

Fælleslegat bestående af hidtidige legater tilknyttet Københavns Skolevæsen. Tildeles tidligere og nuværende elever i Københavns kommunale skoler til opmuntring og støtte for fortsat skolegang eller videreuddannelse. Kun ansøgere, der har haft fast bopæl i Københavns kommune de sidste 2 år kan komme i betragtning. Ansøgningsskema kan rekvireres på tlf. 33 66 42 01. Ansøgning efter opslag på skolerne og i dagspressen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar