Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

Fælleslegat for Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn

Værdigt trængende ældre købmænd, der har haft forretning i Lyngby-Taarbæk Kommune og som er eller har været medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, eller disses efterlevende ægtefæller. Medlemmer, der er eller har været passive eller aktive medlemmer af Handelsforeningen for Kongens Lyngby
og Omegn i mindst 5 år. Ligeledes kan understøttelse ydes til efterlevende ægtefæller efter og børn under 18 år af sådanne medlemmer.
Lyngby´ Uddannelsescenter.
Yderligere oplysninger: Bestyrelsen fastsætter legatportionernes størrelse og træffer afgørelse om, hvem
legatet skal tilfalde. Legatportionerne kan tildeles for et eller flere år efter
ansøgning. Ansøgning om støtte sker på ansøgningsskema, som kan rekvireres hos Handelsforening mod fremsendelse af frankeret svarkurvert. Såfremt en ansøger ikke har modtages svar inden udgangen af april og oktober, er det ensbetydende med, at den pågældende ikke er blevet tildelt støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar