Fælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune

Fælleslegat for Uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune

Støtte til uddannelsessøgende personer med bopæl i eller tilknytning til Vordingborg kommune.
Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde oplysning om cpr-nr., uddannelsens art og forventede varighed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar