Fælleslegat for værdigt trængende i Hvorslev Kommune

Fælleslegat for værdigt trængende i Hvorslev Kommune

Til økonomisk dårligt stillede i Hvorslev kommune. Kan kun søges af borgere i tidligere Hvorslev kommune.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar