Fælleslegat for vanskeligt stillede i Frederiksværk-Hundested Kommune

Fælleslegat for vanskeligt stillede i Frederiksværk-Hundested Kommune

Legatets indtægter uddeles til værdige trængende. Det sociale udvalg tager i oktober stilling til hvorledes legatet skal uddeles.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar